Сумина Вера Петровна

Врач-анестезиолог-реаниматолог
Отделение анестезиологии-реанимации № 05